Sipas një grupi psikologësh që kanë studiuar prej kohësh martesat, bashkimi konjugal me një burrë të pashëm është ide e keqe. Kjo pasi pamja ka një ndikim të keq në një marrëdhënie sidomos në martesë. Burrat e pashëm janë një zgjedhje e gabuar sipas studimit, pasi nuk i ofrojnë partnereve të tyre mbështetjen e duhur emocionale.

Çiftet sillen më pozitivisht në lidhjet ku gratë ishin më tërheqëse se partnerët e tyre dhe më negativisht në çiftet ku burrat ishin më të pashëm se partneret e tyre.

Gjithsesi studimet në shkenca sociale nuk vendosin dot një vijë të drejtë mes marrëdhënieve që funksionojnë dhe atyre që dështojnë, e rëndësishme është që të gjendet një rrugë e mesme që të funksionojë marrëdhënia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *